LPOGT

Landelijk Platform Overlast GoederenTreinen
Op naar toekomstbestendig goederenvervoer over het spoor

LOGODEF
download
GTNee vrouw bij raam

Tegen overlast van goederentreinen

LPOGT wil dat er in samenwerking met Rijk, regio, vervoerders en bewoners een nieuwe routekaart wordt getekend om het spoorgoederenvervoer in Nederland toekomstbestendig te maken en woonkernen te ontlasten. 

  1. Benut Betuweroute beter en investeer in nieuwe routes.
  2. Actualiseer geluidregelgeving en investeer in geluidmaatregelen
  3. Een trilling absorberende infrastructuur en aanpassing woningen.
  4. Vervoer gevaarlijke stoffen niet door dichtbevolkte gebieden

Overlast

Gevaarlijke stoffen

Geldverspilling

Blijf op de hoogte!

demo-attachment-561-Subtraction-1

LPOGT is in 2020 opgericht. Het is een samenwerkingsverband van de volgende organisaties: Koepelorganisatie vereniging Regionaal Overleg Noordelijke aftakking in provincies Gelderland en Overijssel (RONA), bestaande uit 23 betalende leden groepen tussen Elst – Oldenzaal; Actiegroep Goederenvervoer Hof van Twente;  Deventer Spoort; St. Veiliger Zaltbommel; SamenVoorVught;  GoederentreinenNee:  groepen uit West Betuwe,  Maasdriel, Zaltbommel, Den Bosch, Vught,  Breda, Haaren en Boxtel; Werkgroep Spoorweglawaai Piet Heinkade A'dam;  Bewoners spoor Houten; Tricht Trilvrij; OisterwijkTrilt; DorstTrilt; RijenTrilt; Trillingen Spoor Rosmalen; NoRail Hengelo; Bewoners spoor Helmond; Bewonersgroep Kloosterpad Babberich; Spoorveiligheid Venlo; Verening Alternatief Goederenspoor West Brabant (VAG), Halderbergen en Vier Paardjes Venlo.
 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Hierin houden we je op de hoogte over de meest actuele vorderingen. Interesse om ons te helpen? Mail ons waarmee je actief wil zijn via: info@lpogt.nl

NIEUWSBRIEF 21-09-2023

Beste  spoorbewoners,

Wij zijn verheugd u te kunnen informeren over een belangrijke mijlpaal voor LPOGT en de bij haar aangesloten leden. Op 22 september aanstaande zal ons langverwachte bewonersplatform voor inspraak over de verbetering van onze leefomgeving langs de goederencorridors voor het eerst bijeenkomen, onder het voorzitterschap van Dhr. Johan Remkes.

We willen deze speciale gelegenheid ook aangrijpen om onze oprechte dankbaarheid uit te spreken aan Lisa van Ginneken, van D’66 wiens toewijding, vastberadenheid en hard werk van onschatbare waarde zijn geweest bij het tot stand komen van dit platform. Zij heeft zich onvermoeibaar ingezet om ervoor te zorgen dat bewoners langs de goederencorridors een krachtige stem hebben in het besluitvormingsproces dat onze leefomgeving direct beïnvloedt. Haar visie op een meer inclusieve en betrokken gemeenschap heeft geleid tot de oprichting van dit platform, dat nu werkelijkheid wordt.

Namens de bewoners zullen vier vertegenwoordigers van LPOGT (Landelijk Platform Overlast Goederen Treinen) zitting nemen in dit platform. Samen met andere stakeholders, experts en beleidsmakers zullen zij deelnemen aan belangrijke discussies die onze leefomgeving beinvloeden.

We willen ook graag Mevr. Vivian Heijnen onze Staatssecretaris bedanken voor haar bijdrage voor het tot stand komen van het platform.

Tevens verwelkomen wij Dhr. Johan Remkes als de voorzitter van het platform. Zijn ervaring en leiderschap zullen ons helpen om effectieve en constructieve gesprekken te voeren die de belangen van onze gemeenschap dienen.

Wij kijken er naar uit om 22 September een aanzet te geven tot een gezonde en veilige leefomgeving voor U, Uw kinderen en Uw kleinkinderen.

Wordt vervolgd.

Krantenartikelen

Stel ons een vraag

Heb je vragen over onze activiteiten? Of wil je een bijdrage leveren aan de actie? Dat kan! Zet bijvoorbeeld jouw creatieve ideeën in, jouw juridische kennis of talenten als schrijver. Verspreid flyers in jouw buurt of help ons aan mooi beeldmateriaal. Je kunt in het formulier hiernaast een bericht achterlaten, mailen naar info@lpogt.nl of bellen met onze secretaris op 06-53295001. Correspondentieadres : Ruwe Berk 2, 5707PC HELMOND

Begraafplaats

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.