NIEUWSBRIEF

Beste  spoorbewoners,

Wij zijn verheugd u te kunnen informeren over een belangrijke mijlpaal voor LPOGT en de bij haar aangesloten leden. Op 22 september aanstaande zal ons langverwachte bewonersplatform voor inspraak over de verbetering van onze leefomgeving langs de goederencorridors voor het eerst bijeenkomen, onder het voorzitterschap van Dhr. Johan Remkes.

We willen deze speciale gelegenheid ook aangrijpen om onze oprechte dankbaarheid uit te spreken aan Lisa van Ginneken, van D’66 wiens toewijding, vastberadenheid en hard werk van onschatbare waarde zijn geweest bij het tot stand komen van dit platform. Zij heeft zich onvermoeibaar ingezet om ervoor te zorgen dat bewoners langs de goederencorridors een krachtige stem hebben in het besluitvormingsproces dat onze leefomgeving direct beïnvloedt. Haar visie op een meer inclusieve en betrokken gemeenschap heeft geleid tot de oprichting van dit platform, dat nu werkelijkheid wordt.

Namens de bewoners zullen vier vertegenwoordigers van LPOGT (Landelijk Platform Overlast Goederen Treinen) zitting nemen in dit platform. Samen met andere stakeholders, experts en beleidsmakers zullen zij deelnemen aan belangrijke discussies die onze leefomgeving beinvloeden.

We willen ook graag Dhr. Johan Remkes verwelkomen als de voorzitter van het platform. Zijn ervaring en leiderschap zullen ons helpen om effectieve en constructieve gesprekken te voeren die de belangen van onze gemeenschap dienen.

Wij kijken er naar uit om 22 September een aanzet te geven tot een gezonde en veilige leefomgeving voor U, Uw kinderen en Uw kleinkinderen.

Wordt vervolgd.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *